tisdag 13 augusti 2013

Evidensbaserad coaching vinner mark

Evidensbaserad coaching vinner mark inom fler och fler länder och branschorganisationer. Samtidigt kan konstateras att många coacher inte förstått värdet av att grunda sin praktik på forskning, eller snarare inte förstått att basera, betyder just bara basera. Eftersom forskningen bara ger oss svar på vad som fungerar, inte hur det fungerar. Det är där den professionella coachens erfarenhet och omdöme kommer in. Den visar sig i den coachingstil vi utvecklar, vilket evidensbaserat innehåll vi väljer, och hur väl vi kan stötta men framför allt utmana våra klienter till utveckling. Dvs utveckling på riktigt. 

Vi redan idag kan se hur organisationer i länder som kommit längre och redan är inne i en tredje fas av exekutiv coaching, ställer högre krav på de exekutiva coacher de anlitar. Det innebär också att professionella exekutiva coacher inte längre kan klara sig med att förstå hur de kan hjälpa klienter med deras personliga utvecklingen. De måste även förstå hur de kan hjälpa ledare att utveckla sin organisation och dess kultur. På ett sätt som leder till utveckling av både ansvarstagande genom ökat medarbetarskap, samt ökad effektivitet och produktivitet. 

En oerhört intressant utmaning tycker jag, vad tycker du?

1 kommentarer:

Po Lindvall sa...

Intressant och nödvändig utmaning att koordinera både ledares utveckling och verksamhetens utveckling.
Personliga utvecklingen av ledarskapet ger just det, och ofta ringa bestående utveckling av verksamheten. Att däremot utvecka ledarskapet i samband med företagets förändring, t.ex. införande av Lean filosofi som arbets- och tänkesätt, ger tydlig kontext och drivkraft för bl.a. ökat medarbetarskap, ständiga förbättringar och ökat värdeskapande.
Båda planhalvorna behöver kunna förstås och hanteras.
Mvh Christer Wahlberg

Skicka en kommentar

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.