EMCC Sweden

EMCC – Europas största branchorganisation för mentorer och coacher
EMCC, European Mentoring and Coaching Council, är en väletablerad europeisk branschorganisation för coacher och mentorer. Här finner man forskare, beställare och utövare med kompetensbredd och erfarenhet. EMCC SE ingår i EMCC som har mer än 5000 medlemmar i över 20 europeiska länder. EMCC är en oberoende organisation som ställer de högsta kvalitetskrav på Europeiska utbildningar i coaching och mentorskap och vid certifiering av coacher och mentorer. EMCC:s kvalitetsgodkännande, EQA och EIA, är en trygghet för beställare. De har utvecklats på grundval av omfattande forskning och professionell erfarenhet. För certifiering ställs höga krav på kunskap, förmåga till reflektion och planering, samt visad skicklighet i olika uppgifter inom coaching och mentoring.
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.