onsdag 31 augusti 2011

Definition av coaching allt viktigare ju mer populärt begreppet blir!

Begreppet coaching används i tid och otid, ofta på ett missvisande sätt (tycker jag och flera professionella coacher jag talat med). Missvisande utifrån den 'moderna professionella' definitionen av coaching som är inriktad att "få användaren (klienten, fokuspersonen) att själv komma till klarhet om sin verklighet och därefter att få honom eller henne att jobba på en förändring av sig själv, sin kompetens, sitt sätt att vara" (ref: psykologilexikon av Henry Egidius).

Definitionen av begreppet coaching har professor Henry Egidius undersökt utifrån ett antal perspektiv och beskriver begreppen bl.a. så här:

"2. Coaching kom på 1970-talet främst genom tennistränaren Tim Gallwey vid Harvarduniversitetet i USA, att få en speciell betydelse. Han blev inspirerad av den humanistiska psykologins grundtanke att människors förmåga växer inifrån (därav ordet growth använt för lärande och utveckling) på individens egna villkor av individens egen ”växtkraft”...."

"3. Orden coach och coaching fick omkring år 2000 en så positiv klang att ordet dekom att användas om all möjlig hjälp som man ger åt andra. Vi fick i Sverige jobbcoacher som har till uppgift att hjälpa arbetssökande att hitta ett lämpligt jobb (mer aktivt och under längre tid än vad handläggarna på Arbetsförmedlingen kan göra). Vi fick rehabcoacher i hälso- och sjukvården som hjälper människor med långvarig sjukdom att söka den bästa hjälpen att bli arbetsföra på nytt och vi har fått vårdcoacher som ska lotsa patienter med stort vårdbehov och många vårdkontakter genom olika vårdinstanser så att de får den mest lämpade vården och omsorgen" (ref: psykologilexikon av Henry Egidius).

Den senaste varianten är vårdcoacher, frågan jag ställer mig är om dessa coacher får träning i 'modern' coaching, eller om vården missuppfattat begreppet och nu kallar 'vårdexperter' för coacher...?

Eller ännu mer frågar jag mig vad som ligger bakom följande citat: "Tågcoacherna peppar väntande resenärer och ser till att de använder tiden till att kompetensutveckla sig istället för att sura..." (DN.se 29/8 -11) Ursäkta vad har detta med modern professionell coaching att göra?

torsdag 25 augusti 2011

Att inte ha en agenda anses viktigt inom coaching, men är det så enkelt?

Det är självklart för de flesta coacher att det är klienten som är i fokus. Coachens uppgift är att katalysera klientens eget tänk. Men är det så enkelt så att en coaching-intervention alltid är helt utan agenda? I texten nedan försöker jag problematisera detta grundantagande:

When basing coaching interventions on the evidence of what ‘style’ of leadership that is corresponding mostly with a high performance thought style and organizational culture, it could possibly be argued that the coach is having an agenda with the coaching intervention (which could be interpreted to go against the definition of coaching presented). Then it could also be argued that all leadership coaching assign- ment is having an agenda, because as far as observations of this study has revealed, all leadership coaching assignments does have the agenda of helping or catalyzing the coachee to learn and develop. The need for the coachee to learn and develop has usually been built on an analyze of employee sur- veys, or a manager that have received complaints about the coachee and his leadership practices. This also means that the sponsor in these cases are handing over an ‘agenda’ of betterment of the coachee as part of the coaching assignment. It is also arguable that the coach through a coaching life-stance or approach would be able to manage the assignment without directing or telling the coachee what to do or change. By sticking to the coaching methodology the coach will avoid the pitfall of directing as ”it is claimed that attempting to directly persuade a client to change will be ineffective because it entails taking one side...”. This can be discussed at length, but the skillful coach have been observed to manage to use the ‘agenda’ as a guide (compare qualitative interview methodology) of what themes to inquire into in the coaching intervention. Thus catalyzing, helping, supporting or challenging ”the client to see other per- spectives, find new views, formulate new thoughts, ideas, and goals to act on”.

torsdag 18 augusti 2011

EMCC är i framkant i professionaliseringen av coaching!

Certifierings krav på högre nivå krävs för att påverka utvecklingen av en professionalisering av coaching. EMCC är redan där och ICF håller på och ser över sina certifieringar. "Inom 12-18 månader kommer dock certifieringen för PCC och MCC att uppdateras. Eventuellt kommer också en ny framtida certifieringsnivå att tillkomma" skriver ICF Sveriges blivande ordförande Domenico La Corte.

Ytterligare steg i en ökad professionaliseringen av coaching och mentorskap är kraven på handledning och kontinuerlig professionell utveckling. Hur ser du till att uppfylla dessa krav i framtiden?

onsdag 10 augusti 2011

Ökad professionalisering viktigt för coachbranschen! Debattämne på EMCC konferensen i november.

Coaching konferenserna under hösten, uppräknade i förra veckans blogg, erbjuder intressanta möjligheter att förkovra sig och få nya perspektiv på coaching i teori och praktik.

EMCC konferensen 'Coaching är lönsamt' är i huvudsak inriktad på affärs-, exekutiv- eller ledarskapscoaching. Oavsett din inriktning som coach kommer du kunna få ut intressanta och kompetensutvecklande tankar och idéer! Talarna är väl förankrade i både teori och praktik...
Det kommer även arrangeras en paneldiskussion med rubriken: Ökad professionalisering är viktigt för coachbranschen!

Uppdaterad informationen gällande EMCC:s konferens den 10 november på Finlandshuset i Stockholm, finns nu på en egen hemsida:
emcckonferens.se.


måndag 1 augusti 2011

Ständig kompetensutveckling ett krav för certifierade coacher!

Att delta på konferenser är ett bra sätt att se till att jobba med Continuous Professional Development, CPD, som är ett av EMCC:s krav för EIA certifierade coacher.

Under hösten arrangeras ett antal coaching konferenser, i september i Malmö av ICF och i Stockholm av Coachande Psykologer, och i november arrangerar EMCC Sverige en coaching konferenser i Stockholm med titeln "Coaching är lönsamt".

Vad har du för plan för din utveckling som coach och mentor i höst? Dags att anmäla sig...

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.