måndag 4 februari 2013

Debatten om coaching går vidare...


Tidningen Chef publicerade den 24 januari artikeln ”Den farliga jakten på coaching”.
”Marknaden svämmar över av myter och lockande beskrivningar om hur alla kan lyckas med ”allt". Detta är farligt, varnar Astrid Boisen och fyra forskare från några av landets tyngsta universitet.” (http://chef.se/debattartikel-den-farliga-jakten-pa-coaching/#comment-130)

I EMCC Sveriges strategi har vi beslutat att försöka delta i debatten och därigenom också synliggöra EMCC. Det var därför självklart att kommentera tidningen Chefs artikel, och även i den kommentaren referera till deras egen artikel förra sommaren där EMCC fick visst utrymme (http://chef.se/koep-inte-coachen-i-saecken/).

I min kommentar till artikeln ”Den farliga jakten på coaching” börjar jag genom att både hålla med och gå emot artikel författarna:
”Coachingbranschen behöver granskas, det råder det ingen tvekam om. TV-serien Coacherna hade inte blivit en parodi, om inte ett antal coacher faktiskt praktiserar något som är en ren parodi...”
”Samtidigt är det också betydligt bättre än vad artikelförfattarna beskriver, även om författarna skriver att ”allt är alltså inte dåligt och det är vi måna om att betona”...”
(Vill du läsa hela kommentaren så finns den som kommentar sex under artikeln om du följer denna länk: http://chef.se/debattartikel-den-farliga-jakten-pa-coaching/#comment-130).

Ett av de bästa sätten att granska coachingbranschen är att följa den praxis många yrken har, där oberoende branschorganisationer certifierar individuella utövare och ackrediterar utbildningar (jmf advokatsamfundet och i andra länder också psykologförbund, till skillnad från Sverige där socialstyrelsen utfärdar legitimation). Vilket ju är precis vad EMCC försöker göra. Redan idag har hundratals coacher och mentorer i Europa certifierats sig, och fler och fler blir det, likaså gäller ackrediterade utbildningar. Både privata utbildares och universitets utbildningar.
Du kanske såg att någon i vår höst-enkät skrev: ”Ta bort ackrediteringar och inbördes beundran och förenkla hela processen. Att ha arbetat med coaching och utbildad sedan 12 år tillbaka skapar oerhörd erfarenhet utan att behöva få nån form av spec ackreditering”. Vederbörande har givetvis helt rätt i att 12 års erfarenhet ger ett stort kunnande. Några frågor som uppstår är samtidigt, hur mycket utbildning har du fått sedan du gick din utbildning för 12 år sedan? Hur många gånger har du gått i handledning och hur mycket har du skrivit ner reflektioner över dilemman du mött i din praktik? 
CPD, continuos professional development (vidareutbildning), handledning och lärlogg är några av de krav som ställs på professionella certifierade coacher, och något som prövas i en ackrediteringsprocess. För att vi som coacher och mentorer skall jobba med vår professionella utveckling kontinuerligt. Jag har skrivit det förr och jag skriver det igen, dessa krav och certifieringsprocessen i sig är mycket lärorika. De är inte i första hand konstruerade för att kontrollera vår kunskap och hur vi praktiserar, de är till för vår egen ständiga utveckling.

Vad certifieringsprocessen samtidigt gör är att den hjälper oss att granska vår egen bransch. Inte genom inbördes beundran, utan genom att de som verkligen kan sin sak får bevis på sitt kunnande genom kvalificerande certifieringar. Medan de som inte är tillräckligt erfarna eller kunniga slås ut, eller vidareutbildar sig. Ja, jag skrev slås ut, de som genom sin praktik ger underlag för tv-parodier skadar vår bransch. Det har vi som bransch inte råd med, om vi skall överleva på marknaden. 
Certifiering är förutom att det är en del av en vedertagen professionaliseringsprocess, en trygghet för köpare av coacher och mentorers tjänster. Det är den tryggheten EMCC värnar om som branschorganisation, för vår egen skull och för våra kunders. 
Flera svenska EIA ansökningar har kommit in i slutet på förra året och under början på detta år. När är det din tur?
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.