måndag 21 januari 2013

Coaching och mentorskap handlar inte om erfarenhet eller kunskap, det handlar givetvis om erfarenhet och kunskap!


I ett blogg-inlägg har Mie Jernbeck (styrelseledamot i EMCC Sverige, boende i Malmö)  tryckt på vikten av erfarenhet och jag har argumenterat för att vi behöver evidensbasera vår praktik. Det kan tyckas att vi skulle vara av olika åsikter, det är inte fallet. Mie skrev att mentorn vid sidan av sin erfarenhet ”med intresse följt nya och gamla teoretiska modeller för ledarskap- affärs-och organisationsutveckling, är påläst, och har utbildats för uppdragen som mentor eller coach”. Jag skrev att vid certifiering krävs att coachen eller mentorn ”uppvisar bevis på välgrundad kunskap och för de kvalificerade certifieringarna krävs minst 2-års erfarenhet eller praktik”. Både erfarenhet och kunskap är med andra ord av största vikt för den professionella coachen och mentorn.
Jag skall försöka tydliggöra vad jag menar. Vetenskapen ger oss bara svar på vad som fungerar och inte hur det fungerar. Det är det erfarenhetsbaserade tysta kunnandet som hjälper oss att avgöra och bedöma hur vi i praktiken gör i en specifik situation. Rushall (2003) visar på ytterligare ett sätt skillnaden mellan ’hitte-på’ och vad en forskningsbas betyder för vår praktik. Rushall har tittat på sport coaching, men jag tycker hans resonemang stämmer ganska väl för hur vår coachbransch ser ut:

Belief-based (sports) Coaching is a common and traditional form of (sports) coaching. Its guides for practices are usually a mix of personal experiences, some limited education about sport sciences, selected incomplete knowledge of current (sports) coaching practices, and self-belief in that how (sports) coaching is conducted is right. The accumulated knowledge of belief-based (sports) coaching is subjective, biased, unstructured, and mostly lacking in accountability. Belief-based (sports) coaching also includes pseudo-scientific (sports) coaching.

Evidence-based (sports) Coaching is a restricted and relatively rare form of (sports) coaching. The accumulated knowledge of evidence-based (sports) coaching is objectively verified and structured. However, evidence-based (sports) coaching principles are developed in a fragmented scientific world. It could be somewhat difficult to gather all the relevant knowledge into an educational scheme.

Att det är svårt att samla all kunskap och forskning i utbildningssyfte, är kanske vår bransch ett levande exempel på. Men det finns undantag, flera universitet runt om i Europa erbjuder idag kvalificerade evidensbaserade utbildningar i mentorskap och coaching på master nivå.

Ett annat sätt att kombinera forskning med erfarenhet, är att reflektera över våra erfarenheter, med teori och forskning som spegel till dessa. Eller att lära sig mer om teori och forskning med syftet att omsätta dessa i en levande praktik, och reflektera över hur det fungerat, vad man lärt sig genom att omsätta teorin i praktik. En praktik satt under reflektionens förstoringsglas skulle vi kunna kalla det.
Det är just en sådan skriftlig reflekterande praktik som idag krävs av EMCC:s EIA certifierade professionella coacher och mentorer. Både som en del av deras praktik som professionella coacher och mentorer. Det är också sådana skriftliga reflektioner som är en stor del av certifieringsprocessen. Det intressanta med detta är att det är förvånansvärt lärorikt att genomgå denna process, mycket för att man själv går igenom och reflekterar över sin egen kunskap om teorier och modeller, och hur man använder det man lärt sig. Samt utvärderar vad som egentligen fungerat och inte fungerat. 

Ännu intressantare tycker jag är att denna typ av reflektioner gör att vi faktiskt kan utveckla vårt omdöme och vår intuition. Ni minns säkert Mie´s inlägg om omdöme under hösten, där hon reflekterade över detta begrepp och hon skrev: ”Jag saknar samtalet om omdöme”. Inom yrkeskunnande forskningen förs intensiva samtal om just omdöme (Linné universitetet, yrkeskunnande och bildning). I Dialogseminarier® möts personer inom en profession och inom olika professioner och reflekterar över sina erfarenheter (i skrift och tal). Om hur olika dilemman lösts med syftet att genom exempel få syn på mönster som ger oss en inblick i varandras implicita eller tysta kunnande. Hur vi använt vår intuition och vårt omdöme. Ett resultat av detta har varit att vi deltagare fått bättre syn på vårt kunnande och samtidigt utvecklat både vår intuition och vårt omdöme. Precis samma sak skedde genom certifieringsprocessen, i varje fall för mig. Vill du utforska mer om vad du kan och samtidigt utveckla ditt eget kunnande och omdöme? Kanske är det då dags att börja fila på din EIA...
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.