måndag 26 mars 2012

TV-serien Coacherna är en parodi!

Frågan är om serien ändå kommer att vara till skada för professionella coacher? Eller kan Tv-serien leda till en konstruktiv debatt om vad coaching egentligen är?

EMCC SE:s styrelseledamot Hannie Lundgren hörde en intervju i radion om den nya TV-serien om coacher. "Den lär driva rätt hårt med den” vilda flora” som finns inom denna värld. Intressant var att upphovsgänget plöjt igenom en hel del litteratur och ”prövat på” en rad olika coacher. De menade att det finns mycket bra och seriös coachingverksamhet, men att denna verksamhet riskerar att drunkna i det som är mer eller mindre oseriöst. De är väldigt kritiska till att det finns en rad livstilscoacher och annat som utan djupare kunskap och med stor aningslöshet håller sköra människoliv i sina händer."

I inledningsprogrammet i serien i går blandades begreppen också i en vild flora. I samma andetag som man nämnde coaching, pratade man om terapi och kristaller. De senare två har inget med coaching att göra, vilket professionella coacher vet. Frågan är vad publiken vet... under ett antal år har jag frågat nya klienter om de vet vad coaching är, det vanligaste svaret är att de inte vet det. Vilket möjligen kan vara en indikation på att en stor del av publiken inte vet det och därför kan bli vilseledd av det som framförs i serien. Förhoppningsvis gör ju TV-seriens coachers egen förvirring och terapibehov (spelmissbruk), att publiken faktiskt inte tar de gestaltade coacherna på allvar. Utan inser att detta är parodi.

Samtidigt är det oroande att upphovsgänget bakom serien hittat så pass mycket exempel på oseriös coaching, att det gett upphov till den snedvridna syn på coaching som speglas i programmet.

EMCC som oberoende branschorganisation verkar för att kvalitetssäkra coaching och mentorskap, genom att certifiera coacher/mentorer, och ackreditera coach och mentor utbildningar. Vi verkar också för att coacher och mentorer skall följa en 'code of conduct', innehållande vår etiska kod (ett krav på alla våra medlemmar). The code of conduct är gemensam för de två tongivande branschorganisationerna EMCC och ICF. Det innebär bland annat att EMCC och ICF:s medlemmar inte arbetar med fall, eller inom områden där vi inte har kompetens, och att vi tydliggör vad för roll en coach/mentor har i arbetet med en klient.
Tv-serien följer uppenbarligen inte vår etiska kod, men i det missvisande skenet av TV:s 'Coacherna', blir det än viktigare att vi är tydliga med vad professionell coaching innebär. Om vi inte skall "drunkna i det som är mer eller mindre oseriöst"!

söndag 18 mars 2012

Dåligt ledarskap kostar pengar!

Att dåligt ledarskap kostar pengar är ingen större nyhet. Det är ändå av intresse att Försvarshögskolan doktorand i psykologi, Maria Fors Brandebo, kunnat visa att en destruktiv chef på längre sikt kan bli "förödande för organisationen - man tappar medarbetare, det blir sjukskrivningar och andra negativa konsekvenser."

"Bilden av en destruktiv chef är en psykopat, någon som är aggressiv eller som ständigt kritiserar" enligt de flesta som Maria frågat. Intressant är att även "den hyggliga chefen som vill allas väl kan också vara destruktiv, liksom den som är lite passiv och frånvarande - eller den populära chefen" (E24).

Maria Fors Brandebo beskriver mer detaljerat de fem chefsbeteenden som karaktäriserar destruktivt ledarskap. Dessa är den arroganta och orättvisa chefen. Chefen som hotar, bestraffar och ställer överkrav. Den falska ego inriktade chefen. Hon beskriver även två chefstyper som är mer defensiva i sin hållning, den passiva och fega chefen, samt den osäkra, otydliga och röriga chefen.

Alla dessa beteenden är intressanta utmaningar för coacher och mentorer som inriktar sig på ledarutveckling. En fråga blir då, vilka evidens för utveckling av ett konstruktivt ledarskap kan du basera din interventioner på?

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.