lördag 19 mars 2011

När vi ska anlita en coach, vad ska jag fråga efter ?

Vad ska jag fråga efter.. är en av de vanligaste frågorna jag får :

Mitt svar, först och främst : 1 Att man tillhör etablerad branchorganisation. 2 Att man har bevis på sin kompetens, t ex. certifiering som påvisar erfarenhetsnivå, utöver utbildning.
I Sverige,
har vi nu de första coacherna certifierade enligt, EIA, den standard som EMCC- Europarådet för coaching och mentorskap erfordrar. Ingen lätt process dessa har gått igenom, bl a man har varit tvungen att bevisa att man uppfyller kompetenskrav på mer än etthundra punkter, innefattande koppling mellan vad man gör, klienternas erfarenhet och vilken vedertagen teori eller praxis man bygger sin coaching på.
Man ska också kunna påvisa att man ständigt jobbar med sin utveckling, och att man har handledning ( viktigt då coaching oftast är ett ensamjobb- och man behöver reflektera över sina insatser.)
För att få den högsta certifieringsnivån- Master Practitioner - ska man dessutom kunna påvisa att man bidragit till utvecklingen eller forskning inom coach mentor branchen.

Grattis till de som nu har EIA certifikat , och grattis till svenska upphandlare av coaching.

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.