måndag 11 juni 2012

EMCC Konferens 9 oktober - kompetensutveckling för dig!


Kontinuerlig kompetensutveckling, CPD (Continuos Professional Development), är ett krav på EMCC certifierade coacher och mentorer. En av anledningarna för EMCC att arrangera konferenser, internationellt och lokalt, är att erbjuda alla coacher och mentorer möjligheten att delta på intressanta och utvecklande föreläsningar, seminarier och workshops. 


Den 9 oktober arrangerar EMCC Sverige sin andra nationella konferens inom coaching och mentorskap. Vi kommer som tidigare nämnts i denna blogg att få besök av professor Peter Hawkins. Vill du lära dig mer inom coaching, mentorskap och handledning? Bättre tillfälle lär du inte få. Professor Peter Hawkins är bl.a: a leading consultant, writer and researcher in leadership managing complex change and organisational culture. Over the last 30 years he has worked with many leading companies in many parts of the world, co-designing and facilitating major change and organisational transformation projects and developing the senior leadership. He has been a keynote speaker at a number of international conferences on leadership and culture change and teaches at a number of business schools. 
He is the author of several influential papers and widely used books including “Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development” McGraw Hill 2006 and “The Wise Fool’s Guide to Leadership” o Books 2005. He is currently finishing a book on “Leadership Team Coaching” for Kogan Page and “Coaching Strategy for McGraw Hill. He is visiting professor in Leadership and Change at the University of Bath, School of Management and in Executive Coaching at Oxford Brookes University School of Management. He is on the Board and Chairman of a number of small companies and charitable trusts.


Vi har nu också fått klart med management konsulterna och coacherna, Marie Langenfeld, och Jael Wearn, Jael också tidigare HR-direktören på Sveriges Radio. De kommer att diskutera kompetens och certifieringskrav för coacher, och på vilket sätt köpare behöver bli mer professionella när de köper coaching och mentor tjänster. 


Du kan anmäla dig redan nu, för mer information om schema, investering och anmälan, följ denna länk:

måndag 4 juni 2012

Utan tillräcklig kompetens slås du också ut!

Räcker det med en certifiering? Vad mer behöver en kund veta för att säkerställa en professionell upphandling? Detta är frågor jag tror att jag, du och EMCC behöver ställa. För att proaktivt säkerställa kvalitén inom coaching och mentorskap, och för att bättre kunna hjälpa kundorganisationer och klienter att upphandla våra tjänster på ett professionellt sätt.


Management konsulten, artikel författaren och coachen, Marie Langenfeld, menar att en certifiering inte är en garanti för en lyckad coaching insats. Hon menar att certifiering är nödvändig men inte en tillräcklig förutsättning för att garantera kvalitén av coacher. Köpare behöver också bli mer professionella när de köper coaching tjänster. De behöver bl.a. ha klart för sig vad för mål de har med coachingen, identifiera de behov av coaching de har, säkerställa stöd för coachingen internt, hantera kontraktsprocessen, matcha coacher och coachees, introducera coachen till uppdraget och utvärdera insatsen  (ref: Marie Lengenfeld i kapitlet ”Kvalitetssäkring och inköp av coachingtjänster för företag”, i Bonnier Ledarskap, tema: Coaching).


Den tidigare HR-direktören på Sveriges Radio, nuvarande management konsulten, coachen och styrelseledamoten i EMCC Sverige, Jael Wearn har kartlagt ett antal krav köpare behöver ställa på coacher. Några av de krav hon ställde på coacher inför köp av deras tjänster var att; kunna koppla och behovs anpassa interventioner till organisationens verksamhet, kultur och språk, att de använde dokumenterade metoder och hade goda kundreferenser. Med dokumenterade metoder menas beprövade eller evidensbaserade metoder (ref: presentation på EMCC semiaruim den 7 maj, 2012).


För att arbeta i organisationer med chefs- eller teamcoaching, räcker heller inte med coach specifik träning, en professionell coach behöver som jag skrev i bloggen senast bl.a: 
1.  A firm grounding in business knowledge and competencies 
2.  Thorough understanding of the world of the executive leader 
3.  A broad understanding of leadership and leadership development 
4.  Knowledge of systems dynamics (organization and community) 


Jag menar att detta är frågor som är av betydelse för hur vi lyckas uppfattas som en riktigt profession. Speciellt med den media bevakning vi fått det senaste halvåret. TV-parodin kom inte till av en slump, inte den efterföljande debatten heller. Författaren bakom TV-serien hade inte svårt att hitta coacher vars verksamhet jag betecknar som oseriös verksamhet, men framför allt det är det inte ens coaching dom arbetar med. Helt enkelt för att de inte vet vad coaching är och blandar ihop coaching med både new age och populärpsykologiska metoder utan stöd. En orsak till detta kan vara att det helt enkelt inte räcker med några veckors coachträning för att faktiskt kunna veta vad som är vad...


Så frågan är: Vad behöver framtiden av oss coacher och mentorer? Vilket är temat på: 
EMCC Sveriges nästa nationella endags-konferens den 9 oktober i Stockholm.


Under konferensen kommer vi att beröra frågan ovan och samtidigt diskutera; vad behöver vi coacher och mentorer för att kunna erbjuda den kompetens våra klienter behöver?


Professor Peter Hawkins kommer att berör frågorna ovan från sitt perspektiv, och som framstående utbildare av handledare, även visa på vikten av handledning för coacher och mentorer.


De EMCC godkända EQA-utbildarna, Lena Magnell (karriär coaching och coaching) och Gunnar Kihlblom (affärscoaching), kommer hålla i seminarier inom sina områden.
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.