söndag 27 februari 2011

Jobbcoaching "Ska vi anlita en konsult,eller ska vi röra till det själva?"


det mesta har väl sagts i ämnet…

AF
Beställningen från AF: Jobbcoaching, som inte är coaching utan egentligen är rådgivning med inslag av "peppa", bygga motivation hos den arbetssökande.
Upphandlingen från AF: Anlitar ( ganska modigt !) de flesta som kan påstå sig ha någon form av karriärcoaching i sitt utbud, och inte har betalningsanmärkning.
Uppföljning från AF: till en börja bristfällig, bättre efter hand, nu efter ett år!
"Coacherna"
allt från snabbt organiserade stora organisationer med en strömlinjeformad produktion, till udda "små skuttar" ofta med bra engagemang och kunskap , men ibland med, i sammanhanget, märkliga metoder.
De arbetsökande
måste söka på måfå, välja på måfå.. och hålla tummen att man valt rätt.
Media
det måste vara lättfunna poänger och den lättaste sak i världen att hitta fel, betydligt svårare att nyansera och anlysera det positiva det här t ex kom inte i TV4

Pressmeddelande från arbetsförmedlingen24 februari, 2011
Enkätundersökning om jobbcoachning
6 av 10 anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete
Fram till och med sista januari i år har 131 171 arbetssökande fått eller får jobbcoachning. 37 procent hade arbete 90 dagar efter avslutad coachningsinsats1. Åtta av tio, 79 %, anser att coachen har rätt kompetens för att hjälpa dem till arbete. 62 % anser att coachningen har ökat deras chanser att få ett arbete. Det visar resultaten av januari-februari enkäten som skickats till individer som deltar eller har deltagit i coachning.
Coaching möter "kravställare"
Det är allmänt känt och pratats om i åratal, i regeringar och riksdag om att ta ett omtag kring ungdoms-, invandrar- glesbygds arbetslöshet. All forskning visar att om man går för länge( redan tre månader kan räcka) tappar man motivation och självkänsla.

Äntligen tar man alltså ett friskt grepp, går från ord till handling, och blir kritiserade! På fel grunder tycker jag!
Även om systemet med jobbcoach inte lyckats i mer än 2 av 10 att inom tre månader( ! ) att ha en arbetssökande i jobb så kommer det ett bättre utfall efter hand, om de arbetssökande har haft en professionell coach och tillsammans hittat ett bra samarbete, påstår jag.
Regeringens och AF,s initiativ borde kunna hjälpa väldigt många fler arbetssökande, inte bara med jobb, utan med en förändrad syn på sig själva från kravställare "nå´n ska fixa", tankar och idéer som lätt växer sig fast om man känner sig utsatt och självkänslan har fått sig en törn, till initiativtagare och styrare över sitt liv.
Syftet med all coaching är ju genom självlärande stå bättre rustad för framtida behov genom hanteringen av sin aktuella situation. Ett jobb är viktigt, men också hur man hanterar en föränderlig marknad.

Hur vet man om man är kompetent ?
EMCC är en oberoende Europeisk intresseorganisation inom coaching och mentorskap , som med hjälp av gemensam kompetens -och etisk standard stöder köpare, utövare och forskning i 21 länder. Kontakta oss för mer information!

AF, eller någon annan köpare av coaching för den delen, har inte haft någon oberoende branschorganisation att luta sig mot när man gjort sin upphandling av coach kompetens och förhållningssätt. Nu finns det,och utan vinstintresse! Bra coaching är värt det!

EMCC Sverige kommer att nu ta kontakt med AF, så det finns kanske anledning att återkomma i ärendet!


PS.
Lösningen för en arbetssökande är mer komplex än rätt inställning, attityd och motivation: coachning är ingen tulipanaros! men det är en annan debatt!
Är du arbetsgivare i dag och måste välja mellan motivation, eller kunskap hos en arbetsökande (.. manvill ha allt så klart..) så är ofta svaret "rätt motivation" Varför?: Motivation och attityd kan man inte lära ut!

Jobbcoacherna under kritik, en ökad professionalisering av coaching av största vikt!

Jobbcocherna har under senare tid granskats av TV4-nyheterna. En TV4 reporter gick med dold kamera till en jobbcoach. Denna jobbcoach sa till den arbetssökande att upprepa en affirmation 40 gånger per dag med syftat att stärka dennas självkänsla. Något socialdemokraternas Ylva Johansson kritiserade hårt. Med all rätt. Vad man frågar sig är vad detta har med coaching att göra? Eller jobbcoaching för den delen. Redan här bryter den aktuella jobbcoachen mot en definition av coaching som ICF presenterat:

It is coaching unless….the coach tells you what to do” (http://www.coachutbildning.se/blog/).

Coachbranschens blogg skriver: ”Här arbetade coachen bland annat med NLP. Metoden kritiserades av Anne-Christine Hornborg, professor i religionsvetenskap som efterlyser kvalitetssäkring av de 867 coachföretagen” (http://coachbranschen.se/nyhetsnotiser/tv4-granskar-jobbcoacher).

I nyhetsmorgon på TV4 diskuterades olika metoder, och även skillnaden i kontroll mellan ett antal coachinriktiningar och den kontroll som legitimerade psykologer står under (http://www.nyhetskanalen.se/tv?videoId=1.2027231).

Kvalitetssäkring och ökad professionalisering av coaching är av yttersta vikt för våra kunder och alla seriösa coacher.

EMCC och andra branschorganisationer arbetar för en professionalisering av coaching. Certifiering enligt EMCC, och även medlemskap i EMCC medför att coacher och mentorer som blir medlemmar binder sig att följa EMCC:s etiska kod. De som inte följer denna kod kan anmälas till EMCC:s etisk råd (ett nationellt råd är också under bildande), detta för att höja kvalitén och kontrollen även inom coaching yrket.

Denna utveckling är av yttersta vikt för coaching yrket, internationellt och nationellt. Det innebär också att utbildningar för coacher behöver ses över. Räcker några veckors utbildning i coaching för att bli en bra coach? Jag är övertygad om att det inte är möjligt. Inte ens om vi ser utbildning och träning i coaching som en påbyggnadsutbildning till någon annan form av utbildning.

Jag ser det som att ökade krav, gällande längre utbildning, omfattande certifiering och kontroll inom coachingbranschen är av yttersta vikt. Både för våra kunder och oss själva.

EMCC:S EIA, European Individual Accreditation till Master Practitioner inom coaching och mentorskap ställer krav på utbildning och träning på samma nivå som en master utbildning på universitet (http://www.emccaccreditation.se/eia.html).

EQA, EMCC:s European Quality Award är en kvalitetssäkring av utbildningar inom coaching och mentorskap. På Master Practitioner nivån innebär det också att programmet måste hålla samma standard som en master utbildning på universitet och omfatta två års studier (standarden följer Köpenhamns och Bologna avtalen antagna av universiteten i Europa) (http://www.emccaccreditation.se/eqa.html).

tisdag 15 februari 2011

Mitt liv i andras händer – curlad, coachad hela livet?

St:a Katharinastiftelsen i Stockholm har tänkvärda seminarier om livsåskådning.

Jag var på "Mitt liv i andras händer- curlad coachad hela livet".och lyssnade (och kommenterade se nedan) en paneldebatt mellan Michaël Berglund, leg läkare, head-hunter och David Eberhard, författare, psykiater, om hur vi som föräldrar förfaller till att överbeskydda våra telningar. ...och inte bara därhemma: Inom EU diskuterar man att införa en regel om att samtliga barn måste bära hjälm på dagis?!?

Några utmanande frågor och påståenden från seminariet. Hör här!

-"-

Varför skaffar vi barn?
Vad vill jag med mitt barn? Barn ska ha livskvalitet - vad är det?

Curlar vi föräldrar - av egen bekvämlighet? Barn behöver önska - drömma - längta och lära sig hantera det.

Curlade barn blir inte bra chefer. Människan är skapt för att klara av att leva i en otrygg värld.

Ju säkrare vi får det desto mer otrygga blir vi och då fokuserar vi på ”låtsas-faror”.

Apropå att det står så mycket läskigt i tidningar, och TV, som vi ska skydda mot: Vad är en nyhet?? Jo , att det normalt ALDRIG händer .!

Nutidsmänniskan är vilsen från vaggan till graven. Idag har man inga incitament för att vilja bli vuxen.

Skydda barnen från det som livshotande. Du måste ta ansvar själv, göra dina egna val och be om och ta emot hjälp.

Tänk själv, reflektera och välj ståndpunkt. Överbeskyddande tar bort glädjen i livet - att klara själv, att längta och få sin önskan uppfylld, att uppleva belöningen efter egen ansträngning.

Vi har givit bort kartan och kompassen för (i) livet och vi känner inte vägmärkena. Vad innehåller livet?

Tala om det som är, här och just nu, inte om hur det ska bli sen. Vi behöver kunna uppskatta det som är.

Livet är svårt - tala om det. Allt är inte möjligt för alla.Endast ur kontrasterna uppstår lyckan. Patologiskt gott minne - ny diagnos? Hitta strategier för att glömma och gå vidare.

"Vi har professionaliserat det sociala sammanhanget, och glömt vännernas betydelse! Glöm: ”Jag vill inte belasta mina vänner med det här”.

-"-

Bra , va! och varför klagades det på företeelsen coaching..... frågade jag!

Jo då kom diskussionen att handla om skillnaden mellan bra och dålig coaching:

  • det finns dålig coaching , som faller i fällan och ge råd till de rådvilla, och tipsar hur man ska göra. Resultat: Kanske bra , kanske dåligt råd, men inget nytt lärt!
  • det finns bra coaching som utmanar , undersöker alternativ och hjälper lyfta fram förälderns värderingar och beslut. Något man har nytta av nästa gång man ska hantera sitt föräldraskap.
BRA COACHING handlar mer om vad man har lärt sig för framtida beslut , inte bara stunden!
måndag 14 februari 2011

Chefsutbildningars betydelse är överskattad!

Vi skall sluta ödsla pengar på dyra chefsutbildningar även fast de skapar bättre chefer, menar Johan Bertlett, som nyligen disputerat i psykologi vid Lunds universitet. Det ger mer att istället skicka hela arbetslaget på utbildning, eftersom det ger mer om alla anställda är med.
- Det handlar om att ta reda på vem som behöver hjälp på vilket sätt. Det får jag inte reda på genom att åka på träningsläger med mina chefskolleger, säger forskaren Johan Bertlett (Svd 3/2 -11; http://www.dn.se/nyheter/sverige/chefsutbildningar-ofta-verkningslosa).

På sätt och vis har han rätt. Man kan även gå så långt att man påstår att många chefsutbildningar inte leder till ett förbättrat ledarskap. Inriktningen på många chefsutbildningar och ledarskapsutvecklingsprogram är många gånger antingen allt för teoretiska, allt för ’flummiga’ eller verklighetsfrämmande.
I Sverige saknar vi en tradition av tillämpad teori inom en mängd områden, speciellt inom ledarskapsområdet. Fortfarande är den ledarskapsmodell som nämns oftast situationsanpassat ledarskap från 80-talet, ofta även misstolkad. Ledarskapsteorierna har betydligt mer att erbjuda bl.a. teorin om transformerande ledarskap (http://en.wikipedia.org/wiki/Transformational_leadership). Det praktiska ledarskapet i de mest framgångsrika organisationskulturerna har utvecklats och utvecklas ständigt. Det många chefer fortfarande saknar är kunskap och färdighet i den typ av ledarskap som varit en faktor i utvecklingen av dessa framgångskulturer. Hur ska de chefer som inte ännu lärt sig dessa ledarskapsmetoder kunna utveckla ett mer effektivt ledarskap? Det förhindrar i och för sig inte att de anställda också får träning i bra ledarskap, vilket i viss mån kan ses som att ge Bertlett rätt. Jag ser det dock inte som slöseri med pengar att låta cheferna få träning i bra ledarskap för sig, om det gör att de blir bättre på att ta reda på vem som behöver hjälp och på vilket sätt.

Att chefer behöver ta reda vad medarbetarna behöver och vill är inget nytt, i verkligheten och inom forskningen. Jim Collins (”Good to Great”, 2001) framhåller att i de elva mest framgångsrika organisationerna de undersökte fanns ett sanningssökande klimat där ledare leder genom frågor, skapar dialog, och inte anklagar. Rickard Scott (1992) har funnit bevis för att ett demokratiskt ledarskap, grundat på omtänksamhet, respekt, tillit, struktur och förmågan att få saker gjorda, är effektivast. Ulf Johansson (2000) har till och med i två organisationer fastställt ett samband mellan ett ledarskap som präglas av ledare som är goda lyssnare, jämlika, samarbetsinriktade, stödjer ansvarstagande, kan hantera nya ovana situationer och ett bättre ekonomiskt resultat.

Modern ledarskapsträning inriktat mot coachande ledarskap, där chefer har lärt sig och tränat sig i konkreta ’hands on’ coaching tekniker och metoder, har i många fall visat sig leda till ett förbättrat ledarskap. Det har också lett till ökad arbetstillfredsställelse, minskad sjukfrånvaro med 50% på ett år, minskad personalomsättning från 30% till 6% på ett år, samtidigt som produktiviteten ökat med nära 20% under samma år (ref: Lindvall P, Coachologi, 2005).

Slutsatsen för stunden är att många ledarskapsprogram kan utvecklas till det bättre. Det gäller att chefer får träning i att ”ta reda på vem som behöver hjälp på vilket sätt” om träningen skall vara värd insatsen i tid och pengar. Hur det skall gå till får bli ämne för en ny blogg inom snar framtid,

måndag 7 februari 2011

King´s speach


Filmen King´s speach är mycket sevärd. Det är fantastiska rollprestationer och spännande handling, på många sätt. Handlingen: Kungen måste bli av med sin stamning och han tar hjälp av en "talpedagog", så har jag inte avslöjat för mycket. Man får följa är hur samarbetet byggs upp, mellan dessa två, och det är mycket som vi inom coach och mentor yrket kan känna igen. Det som är mest slående, är inte metodiken, det utmanande arbetssättet utan plattformen - relationen.
Relationen: att vara på samma nivå, ha ett tydligt kontrakt, respekt för den andres integritet, följsamhet och inte minst... att coachen är medveten om sin egen motivation... Gå och se den!


tisdag 1 februari 2011

Organisationsförändring utan coaching, dömt att misslyckas!

Utan att bjuda in till delaktighet i förändringsprocessen kommer det förväntade motståndet till förändringen att vara starkt. Vill chefer och förändringsledare förenkla genomförandet och minska motståndet till förändringarna måste dom ta till sig en hel del av coachingens grundprinciper.

Det centrala management problemet finns enligt Alvesson och Willmott inom de sociala relationerna i produktionen, som systematiskt fostrar och uppehåller en begränsad och ofta förvrängd kommunikation inom hierarkins ”höjdled”. Exempelvis kommer ”övningar” som är designade av ledningen för att öka delaktighet och engagemang, nå begränsad effekt så länge medarbetarna inte är involverade i både design och genomförande av dessa.

Lars Häsänen skriver i sin avhandling (2010) att chefer bör diskutera förändringar öppet och även coacha sina medarbetare. Det betyder att chefer i sin roll som förändringsledare har mycket att vinna på att lära sig coaching tekniker och utveckla sin förmåga att kommunicera med ett coachande förhållningssätt, eller utveckla ett coachande ledarskap.

Med hjälp av coachingens grundprinciper är det lätt att involvera medarbetarna i förändringsprocessen och därmed också underlätta densamma. Dags att genomföra en förändring utan det motstånd du förväntat dig tidigare? Då är det dags att ta kontakt med en ledarskaps coach, nu.

OBS om du har missat det så arrangerar EMCC den 7 feb seminariet: Organisationsförändring utan coaching, dömt att misslyckas? Med Lars Häsänen som seminarieledare.

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.