måndag 25 juli 2011

Media uppmärksammar coaching, även om det är allt för sällan...

Media bevakningen av coaching har senaste åren varit mer negativ än positiv då några 'suspekta' jobbcoacher orsakat negativ publicitet. Desto roligare är det då att läsa något positivt om coaching på E24!

söndag 3 juli 2011

Noggranna och strukturerade mest eftersökta på arbetsmarknaden!

Noggrann och strukturerad är några av de egenskaper som ger dig jobbet enligt Saplo/Monsters undersökning årets hetaste jobbegenskaper. Enligt en tysk undersökning är det egenskaper som utmärker 50+-are mer än andra... dags att ifrågasätta åldersdiskrimineringen på den svenska arbetsmarknaden?

Årets lista tyder mer på individualism än tidigare. Så fort man börjat på ett jobb ska man leverera resultat av egen maskin, skriver Nina Jansdotter i Metro. Erfarna medarbetare kan möjligen lyckas bättre med det än mindre erfarna.

Det är farligt att generalisera eller dra för stora slutsatser av olika undersökningar, både vad det gäller ålder och vilka egenskaper som är viktigast, eftersom resultatet endast visar på att flest har 'röstat' på noggrann och strukturerad... det ger oss ingen information om på vilka företag detta är det viktigaste. Organisationskulturen betyder mest enligt Harvard Business Review undersökning från 2005. Det viktigaste både för företag och jobbsökande är att lyckas med sin 'match making': för den jobbsökande att hitta den organisationskultur som du passar i och för rekryterande företag att hitta personer som passar in i deras organisationskultur tillräckligt väl.


 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.