måndag 27 februari 2012

Högpresterande utvecklar en speciell prestationskompetens!

Människor presterar på olika nivåer, vissa presterar ofta på en hög nivå, medan andra har svårt att komma till sin rätt. Inom idrott, såväl som på arbetet. Inom prestations psykologin har man forskat sedan sextiotalet på vad som krävs, eller vad som utmärker de som presterar bäst.

Självtillit, motivation, koncentration och förmågan att komma tillbaka efter motgångar, gång, på gång, är några av de faktorer som tillskrivs de bästa. Som coacher eller mentorer kan vi hjälpa många av våra klienter att lära sig och utvecklas baserat på dessa kunskaper.

De som presterar på hög nivå har också visat sig utveckla andra förmågor, enligt Harvard Business Review eller mer specifikt 'vår egen' professor Graham Jones.
Graham som talade på EMCC:s konferens den 10 november förra året, skriver i HBR att det inte räcker med att ha praktiserat i 10 000 timmar (något som Anders Ericssons forskning påvisat och som Malcolm Gladwell citerat i boken 'Framgångsfaktorn'). De som presterar på hög nivå utvecklar även en 'Superior Performance Intelligence' (SPI) enligt Graham. SPI innefattar tre områden; att kunna maximera sin potential, veta hur man kan leverera på toppnivå, och även hur man arbetar med sin omgivning. De första två faktorerna bygger mycket på de faktorer forskningen visat vara viktig för individen att utveckla för att prestera. Det Graham nu tillför är framför allt hur viktigt det är att arbeta eller samarbeta väl med sin omgivning. Det innebär att känna till sin omgivning väl, men även att kunna forma denna och samtidigt vara i samklang med densamma.

Läs hela Grahams blogg på Harvard Business Review:

måndag 20 februari 2012

Nu ska vi vidare, vi behöver din hjälp bästa medlem!

Coaching och mentoring är av värde för individer och organisationer. Det vet vi som jobbar med det, och många av de vi jobbat med. Trots det är det väldigt många i Sverige, Europa och övriga världen som inte har en 'aning' om vad vi gör. Vi behöver bli bättre på att få ut vårt budskap, speciellt om det mervärde vi coacher och mentorer kan ge.

För att lyckas behöver vi din hjälp bästa medlem, och möjliga blivande medlem! Delvis är det viktigt att vi som coacher och mentorer gör klart för våra klienter vad coaching och mentorskap är och hur det går till. Något som är definierat redan på vår coach/mentor certifiering på foundation nivå:

Managing the contract

6. explains their role in relation to the client

7. explains the benefits of coaching/mentoring both for the client and in relation to the client’’s context


Vi behöver också hjälp att nå ut med dessa budskap till individer, organisationer och media. Har du kontakter som kan vara till nytta både för dig som yrkesutövare av coaching och/eller mentorskap och för EMCC och dess medlemmar, inklusive dig själv. Hör gärna av dig om vi kan hjälpa till med information, dokumentation, forskningsartiklar m.m.


Det handlar med andra ord om att skapa en vinn - vinn - vinn situation, där du, nuvarande och möjliga framtida klienter och EMCC (du och vi...) har allt att vinna.


Ökad transparens och dialog inom EMCC, på våra seminarier och gärna genom denna blogg (du kan kommentera inlägen) ser jag som viktigt för vår fortsatta utveckling som branschorganisation.


Du kan givetvis också maila dina frågor, idéer och förbättringsförslag till mig.


Med bästa hälsningar er nya ordförande sedan årsmötet i torsdags,

Po Lindvalltisdag 14 februari 2012

Arbetsförmedlingen upphandlar kontrollanter, inte coacher!

Håller med i det mesta som Cecilia och Domenico påpekar i bloggen (se länk). Att certifierade coacher anlitas i coaching uppdrag är viktigt för professionens utveckling! Vad gäller AF så upphandlade de ju inte coaching i den förra upphandlingen, utan ’jobbsökarexperter’, något vi tagit upp på EMCC:s coach och mentorblogg (se länk) förra året.

Detsamma gäller som framgår av er blogg i denna nya upphandling, det AF eftersöker är nu ännu mer inriktat mot expertis/assistans/kontrollanter och coaching nämns ju som ni påpekat inte alls i upphandlingen. Det gör att frågan eller problemen vi från coaching branschen möjligen också kan lyfta är om vi coacher skall ställa upp på AF:s upphandling? Tyvärr är det ju också som ni påpekar att begreppet coach inte är skyddat, AF och en mängd andra aktörer använder begreppet för experter av alla de slag. Vilket gör att vi, coachbranschens intresseorganisationer EMCC och ICF kanske skall fråga oss vad vi behöver göra mer för att fler skall förstå vad vi menar med modern professionell coaching? Framför allt vad gäller det vi kan tillföra i mervärde för de som anlitar välutbildade certifierade coacher? Jag vet att både ICF och EMCC arbetar för att sprida dessa budskap redan, men vi har en hel del kvar att göra och vi behöver bli bättre.

söndag 12 februari 2012

Vad gör vi bäst för att fortsätta göra coaching än mer eftertraktat?

I förra veckan firade vi den internationella coaching veckan. Genom att på olika sätt försöka bidra till förståelsen för coaching som sådan och dess värde. Några genom att erbjuda gratis coaching, andra genom att bidra inom någon standard grupp inom EMCC, och inom vårt eget etikråd. I Malmö var det en kurs i solution focused coaching med Peter Szabo rapporterade Gunilla, en av våra assessorer.

Vad skall vi inom EMCC lägga mest energi på under det kommande året? På torsdag har vi årsmöte i Finlandshuset, en verksamhetsplan kommer presenteras. Efter årsmötet är det annonserat att vi har open space. Kom dit och hjälp oss brainstorma hur vi bäst kan bidra till coaching och mentorskap under det kommande verksamhetsåret.
På open space kan du också bidra med din kreativitet till den nya konferensen som planeras för 2012, vad tycker du skall vara med på den, har du förslag på talare?

Häng inte bara med i utvecklingen av branschen, var med och bidra, börja gärna nu på torsdag på årsmötet!

söndag 5 februari 2012

Internationella Coaching Veckan den 5 - 11 februari 2012.

Du vet väl att det är den internationalla coaching veckan den 5 - 11 februari?

En idé med coachingveckan är att vi som coacher ska kunna bidra till coachingprofessionen genom olika aktiviteter som kommunicerar och tydliggör värdet av coaching (exempel och info).

Jag tjuvstartade med att bjuda två ungdomar på coachingsamtal i fredags och fortsätter med ytterligare ett gratis coachingsamtal till en nybliven företagare på tisdag.

Jag kommer också som ny ledare för EMCC standard kommitté inom kompetens, att kalla kommitténs medlemmar till ett första möte under den kommande veckan. I EMCC:s standard EIA kommitté jobbar vi nu med att ta fram ny dokumentation för en förenklad EIA certifieringsprocess som kommer sjösättas under året.

Det finns verkligen saker att göra för att bidra till professionen coaching. Har du bestämt vad du skall bidra med under den internationalla coaching veckan?

Meddela mig gärna vad du kommer göra / har gjort så kan jag vidarebefordra det via denna blogg! Eller skriv en kommentar nedan och berätta själv!
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.