torsdag 22 november 2012

Att ha ett bra omdöme, kan leda de flesta personer till framgång.


När jag var yngre talade mina föräldrar och deras generation om bristande omdöme och gott omdöme. De talade om omdöme som en väsentlig del i en människas mognad. De talade om omdöme som en mental förmåga att fatta rationella beslut. Bara den mogna personen borde kunna beläggas med ansvar.

Jag saknar samtalet om omdöme. I våra mentorgrupper talar vi ofta om sunt förnuft, mod, integritet, beslutsförmåga men sällan om omdöme. Jag vet egentligen inte varför. Det är bara ett begrepp som åtminstone i min närhet inte längre används.

Vad skulle då fördelen kunna vara med att återuppväcka synen och kravet på det goda omdömet?

Jag tror ju att de flesta människor instämmer i att vi gärna både själva vill vara och bli ledda av mogna personer som kan och vill ta ansvar. Människor med gott omdöme som i kraft av sin mognad förmår att se mer till andra än till sig själva, som drivs av ansvar för helhetsperspektiven och som förmår att sätta sin egen roll i ett sammanhang. 

Människor med gott omdöme, helt enkelt.

Mie Jernbeck
Mentor International
Styrelseledamot i EMCC, Sverige  
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.