fredag 23 december 2011

Konferenser ger ett mervärde!

Den 10 november genomförde EMCC Sverige sin första nationella konferens. Utvärderingen visade på att deltagarna var nöjda - till mycket nöjda med konferensen som helhet. Som arrangör är det givetvis kul att kunna konstatera.
Personligen tycker jag att våra talare, Robert Dubois från Scania, Lise Lewis ordförande i EMCC och professor Graham Jones, levererade på toppnivå. Deras presentationer var informativa, i vissa delar utmanande, både gällande vad coaching är och var professionen är på väg. Det sista är mycket viktigt för utvecklingen av vår profession och att vi avslöjar en del myter om coaching och ökar takten i professionaliseringen av coaching, och mentorskap.

Att jag trycker på detta är därför att det fortfarande förekommer allt för mycket 'populärpsykologisk', för att inte tala om 'new age' influerad coaching. Vissa av dessa inriktningar är inte bara skadliga för coaching som profession, de kan vara av fara för klienten (se tidigare blogg om positivt tänkande).

Efter vår konferens den 10 november åkte jag vidare till EMCC:s årliga internationell konferens i Paris den 17 - 19 november. För att veckan efter det delta i ett företags säljkonferens i London. Alla tre konferenser har lärt mig en massa under slutet av denna höst, så mycket att jag varit tvungen att smälta och bearbeta det jag lärt mig så att jag inte hunnit skriva i denna blogg sedan november...

Det jag lärt mig är delvis en del nya verktyg, som bygger på evidens och beprövad erfarenhet, som jag ser att jag kan ha god nytta av. Jag har också lärt mig att det finns än flera perspektiv på coaching än jag redan visste existerade. En del av dessa perspektiv är mycket uppfriskande och intressanta, andra inte lika väl underbyggda. Det jag kan konstatera är att vi behöver vara både öppna för ett 'out of the box' tänk, samtidigt som vi ser till att underbygga det vi gör väl, till förmån för våra yrken coaching och mentorskap, och till förmån för våra klienter.

Jag tänker ta ännu en paus i bloggskrivandet, delvis för att kunna ta nya tag i min egen coachingpraktik och fortsatt skrivande av avhandling, för att återkomma på det nya året med nya perspektiv på coaching och mentorskap i denna blogg i senare delen av januari. Tills dess, en God Helg och ett Gott Nytt År!
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.