onsdag 18 april 2012

EMCC artikel i annonsbilaga med Svd idag.

I dagens Svd ingick annonsbilagan Modern Personalutveckling. På sidan 7, mittuppslaget, finns en artikel som bygger på en intervju med undertecknad:

Få nya perspektiv med en coach.

I dagens stressade och krävande arbetsklimat blir det allt vanligare att ha en mentor eller coach som stöd. En coach har inte rollen som en rådgivare, men kan visa på nya perspektiv och hjälpa till att hitta andra lösningar.

Enligt Po Lindvall, svensk ordförande för den europeiska branschorganisationen European Mentoring & Coaching Council (EMCC), finns det olika anledningar till att ett företag eller en organisation väljer att anlita en exekutiv coach. Ofta kan det röra sig om att en chef inte har lyckats få sina anställda att arbeta i den riktning man vill, vilket inte sällan beror på bristande kunskaper och färdigheter i ledarskap. I andra fall kan det handla om att en chef har identifierat en problematik som till exempel någon av hans eller hennes underställda chef har. Coachen har då i uppdrag att hjälpa honom eller henne att hitta bra lösningar och utveckla sitt ledarskap.

- Det kan också vara så att en chef själv vill utvecklas inom sin yrkesroll eller som individ. Då kan jag som exekutiv coach komma in som stöd och synliggöra olika verktyg för att hjälpa till. Mycket av vårt arbete går ut på att stödja och utmana personen för att få denna att se olika perspektiv och ta mer informerade beslut, säger Po Lindvall.

OKLART KRING BEGREPPET COACH

Den senaste tiden har begreppet ”coach” aktualiserats i debatter i tidningar och tv, med anledning av SVT:s nya programserie Coacherna. Enligt Po Lindvall beror förvirringen kring begreppet till stor del på att det finns oklarheter gällande vem som faktiskt är en certifierad coach.

- Det finns ett antal oseriösa självutnämnda coacher på marknaden som inte har en välgrundad bas och ordentlig utbildning. Men den stora majoriteten, de som bland annat är medlemmar hos EMCC, har en lång erfarenhet och en gedigen utbildning. Dessvärre är begreppet coach inte en skyddad titel, men genom branschorganisationerna EMCC och ICF finns certifieringssystem för professionella coacher. Om ett företag eller en organisation överväger att ta in en coach bör man se till att anlita en som innehar en kvalificerad certifiering, säger Po Lindvall.

HITTA NYA LÖSNINGAR

Po Lindvall understryker att coachens roll inte innebär att de ska arbetar som en rådgivare, utan snarare någon som försöker underlätta klientens eget förhållningssätt till att hitta nya lösningar.

- Vårt arbete går ut på att försöka hjälpa vederbörande att göra informerade val. Det gör vi genom att ställa frågor och visa på olika exempel som kan hjälpa klienten att reflektera. Enligt ett viktigt teoretiskt ramverk som jag grundar min coaching på, självbestämmandeteorin, har autonomin en stor betydelse att för människors välmående och förmåga, säger Po Lindvall.

- Alla behöver få utrymme till att reflektera, men väldigt få har tid till detta i dag. Coacher är tränade i att hjälpa till att få igång den reflektionen och om människor kan få hjälp med det av någon som är specialiserad inom respektive område, kan de få verktyg för att fungera bättre i sin yrkesroll.

Text: Anneli Hidalgo

söndag 1 april 2012

Coaching behöver verkligen ett reningsbad!

Jag är däremot inte säker på att den korta stund ett debattprogram har på sig kan belysa detta på ett rättvist sätt (se Svt debatt torsdagen den 29/3, debatten om livscoacher startat efter ca 4 min 30 sek, går att spola fram). Speciellt då det saknas representanter från en oberoende branschorganisation, som kan beskriva vad en oberoende certifiering innebär och vad en klient kan göra då de anser sig utsatta för felaktigheter i ett coaching sammanhang.

European Mentoring & Coaching Council, EMCC, är en av de tongivande branschorganisationerna i Europa, med en tydlig process framtagen för att hantera klagomål eller anmälningar: http://www.emccouncil.org/src/...


Som ordförande i EMCC Sverige välkomnar jag den debatt som TV-serien Coacherna nu påskyndat. Professionella coacher behöver se över både sin egen definition av vad coaching är, och vad de baserar sin praktik på. Professionella coacher behöver en betydlig kunskapsbas att vila på, vid sidan om den coach specifika träningen.

Forskningen inom coaching pågår redan runt om i världen. EMCC har en egen Journal / forskningstidskrift som utkommer två gånger om året: EMCC Journal. Vi har fortfarande mycket som behöver utforskas vad gäller coaching, men redan idag finns ett forsknings eller evidensbaserat kompetensramverk framtaget inom EMCC. Detta ligger till grund för den oberoende certifiering som EMCC erbjuder professionella coacher och mentorer.


Med förhoppning om att debatten om coaching kan nå en något mer professionell nivå framöver.

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.