måndag 27 december 2010

Få potentiella kunder vet vad coaching egentligen innebär!

Det finns en stor marknad för chefscoaching i Sverige, men frågan är vad vår (coaching-aktörers) huvuduppgift är? Marknadsföra coaching och dess fördelar eller utbilda marknaden i vad coaching egentligen är? Kanske i en god kombination.


Många med erfarenhet av att leda andra människor har upptäckt hur svårt det kan vara. Många chefer saknar effektiva verktyg för att leda. Det räcker inte att hantera arbetsuppgifter, att styra verksamheten genom olika administrativa verktyg eller genom ekonomisk uppföljning. Ledarskap handlar om människor. Om att kommunicera så att de anställda vill göra sitt bästa. Det ställer höga krav på chefer och ledare. Även chefer med en grundläggande bra inställning och vilja att skapa ett bra ledarskap saknar grundläggande kunskaper om hur de på bästa sätt kan skapa delaktighet och engagemang hos sina medarbetare. Många verkar också sakna kunskap om vilken nytta de kan ha av en executive coach i sin utveckling som ledare.

Det finns en stor marknad för chefs- eller ledarcoaching i Sverige, en stor marknad som jag tror att vi bara ´puttat´ lite i hörnorna på.

Vilket jag tolkar som att vi har fantastiska möjligheter framför oss,! Det bådar gott för det nya året och för coachingbranchen.


Gott Nytt Coaching År!


/Po Lindvall

söndag 19 december 2010

Coaching en förutsättning för att lyckas med Lean!

Många har missuppfattat Lean som ett management verktyg, eller system, som kan införas top-down. I själva verket är traditionella mentala modeller för chefskap och beslutsfattande en av de största hindren för att lyckas med Lean.


Det svåra för verksamheter med traditionell chefskultur är att de saknar kunskap om de ´mjuka´ färdigheter som krävs för att lycka med Lean, dvs. kunskaper och färdigheter i Coaching. För att lyckas behöver chefer träning i coaching, att träna sig att skapa delaktighet genom att ställa frågor, med ett fokus på problemlösning och ständiga förbättringar. Traditionella chefers syn på ledarskap måste ändras. De måste anta en ny roll, en coachande roll som måste genomsyra hela deras ledarskap. Detta för att kulturen skall utvecklas till en verklig Lean-kultur, där ansvarstagande och ständiga förbättringar blir en naturlig del av det dagliga arbetet.


Intresserad av att veta mer, anmäl dig till ”Lean Transformation Summit” i Texas i mars:


http://www.lean.org/newsletters/12_16_10_newsletter.html


/Po Lindvall

torsdag 16 december 2010

Hypnos och beröringsterapi är inte coaching!

En del av jobbcoacherna har blivit uthängda av media, med all rätt! Hypnos och beröringsterapi (det handlade egentligen om EFT, Emotional Freedom Techniques) är inte coaching och har inte med coaching att göra. Hypnos är användbart, möjligen också EFT, men de är inte coaching tekniker.
Mitt syfte är inte att bedöma dessa metoder på något sätt, endast att försöka tydliggöra vad som är coaching och vad som inte är coaching.
En coach gör inget med klienten, till skillnad mot terapeuten som behandlar hälsoproblem, av såväl somatiska (kroppsliga), som psykiska och psykosociala besvär.
En coach fungerar som en katalysator som försöker stödja och utmana klienten att reflektera, lära och utvecklas. En coach säger inte till klienten vad denne skall tänka eller göra. Coachen försöker istället vara katalysator för klientens eget tänk, genom att stödja och utmana denne att se andra perspektiv, formulera nya tankar, idéer, och mål att arbeta mot. Essensen är att klienten lär och utvecklar sig själv. 
Det är viktigt för professionen coaching att vi som representerar detta yrke blir tydligare med vad som är coaching och vad som inte är coaching.

/Po Lindvall

söndag 28 november 2010

Ett vitaminpiller i höstrusket! Konferensen i Dublin är över

Nu har det gått en vecka sedan årets stora EMCC Europa händelse på Irland. Det är inte förrän nu man kan samla tankarna, det är intensivt, lärorikt och kul, det behövs lite distans. En välorganiserad konferens med proffsiga seminarier, och kul party på kvällen, med “riverdance.” Det blir inte mycket tid för en själv…

Det som slår mig är människorna som är där! En fantastisk positiv stämning, 230 personer från 21 Europeiska länder, och några till. Jag såg t ex kvinna med sari, och Sydafrika hade en föreläsare. Och alla som är där är glada, nyfikna och engagerade. Det är en total blandning av mentorer, coacher, forskare och utbildare som alla brinner för sina frågor.
Temarubriker på seminarierna är det mesta inom branschen; business coaching, mentoring, team coaching, forskning, workshops, demonstrerade metoder. Man behöver inte hålla med om allt, men det är spännande att se vad som rör sig ute i Europa, när det gäller coaching och mentoring. Ser med glädje fram emot nästa konferens.
Next year in Paris!

torsdag 18 november 2010

18-20/11 EMCC konferensen i Dublin

Information har skickats ut från EMCC centralt. Vi hoppas att se många av er där! De årliga konferenserna brukar alltid ge stort utbyte, både kunskap och nätverkande.
 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.