onsdag 17 april 2013

Kan "erfarenhet" vara detsamma som "evidens"?


Mycket är, bör och ska vara så kallat evidensbaserat idag för att upplevas tryggt och säkert. Våra kunder har ofta ett starkt önskemål, eller har kravet på sig, att köpa in certifierad - alltså evidensbaserad - coachning/mentoring. Vad är det de egentligen då vill ha? Vi själva inom professionen vet att våra arbetssätt fungerar. Och vi vet också att vårt yrke inte är namnskyddat och att därmed vem som helst kan kalla sig coach/mentor, utan att egentligen ha någon form av kompetens eller erfarenhet. Det betyder att vi själva har ett behov av att kunna kommunicera vår kompetens till en kund som behöver känna sig trygg i valet av person eller företag.

Vad är ”evidens”? Vår egen ordförande Po Lindvall i EMCC, tillika Vice President Research för EMCC internationellt menar i ett mail om betydelsen av ordet ”evidens” att …”ämnet är intressant, men något komplicerat, eftersom inte ens forskarvärlden är överens”. Hur ska då vi, som jobbar med coachning och/eller mentorskap förhålla oss?

Under en kväll träffades en grupp i EMCCs regi i region Syd för att fundera hur vi skulle kunna få fler vinklingar på evidens ur perspektiv som relationen, erfarenheten och forskningen. Gruppen inledde diskussionen med att projicera på olika ord genom ett bild-, färg- och symbolspråk med målet att för en stund släppa intellektet och konkret få se hur olika vi människor ofta tolkar vanliga ord som vi till vardags tror att vi alla tolkar lika (t.ex. ord som irriterad, arg, rasande, oseriös, certifierad, auktoritet, trygg, vetenskap, anpassning, personlighet, tillit). Fokus sattes slutligen på orden ”evidens” och ”erfarenhet” där deltagaren själv också fick välja ut det ord/den bild som han eller hon upplevde kompletterade de andra två. Därefter följde en intensiv diskussion:

Reflektioner i gruppen
I forskarvärlden står ”evidens” exempelvis för det antal artiklar en forskare har fått publicerat i erkända tidningar eller om forskaren är disputerad. På samma sätt skulle en coach/mentor kunna ange vilka metoder som han eller hon arbetar med, under hur många år detta gjorts och, framför allt, vilka resultat som har uppnåtts. Vi ska kunna visa att det händer något i verksamheten när uppdragsgivaren har anlitat någon från vår profession!

-       Men hur mäter man samtalsmetoden ”tystnad”?
-       Hur mäter man en insikt som kommer efter en tids reflektion? Vad kom den utav – egentligen?
-       Hur mäter man känslor och upplevelser som t.ex. energisk, insiktsfull, meningsfull?
-       Hur mäter man personlighet och upplevelser av en omgivning eller männniskor?

Insikter i gruppen
Flera i gruppen upplevde en rädsla om det skulle bli en gängse uppfattning att vi tror att vi kan mäta sanningen t.ex. personligheter. Det ligger inte långt bort att då kunna sjukdomsförklara en moral, en uppfattning eller göra en personlig åsikt till psykisk sjukdom.

1.    Som coach/mentor arbetar vi inom ett område där mätinstrument inte är uppfunna.
2.    Vi kan referera till ämnesområdet Filosofi där det är giltigt att använda sig av induktiv bevisföring. Argument läggs till argument vilka slutligen visar att ”det därmed verkar rimligt att kunna dra följande slutsatser…”.
3.    Referenser (”testimonials”) som pekar på resultat av vårt arbete fungerar som en form av ”evidens”.
4.    Att vi arbetar enligt EMCCs så kallade Competence Framework kan vara en typ av ”evidens” som bevisar vår seriositet. Det betyder bland annat att vi alltid arbetar med oss själva, lär om oss själva och följer en given etisk kod. (Coacher/mentorer kan certifiera sig individuellt inom EMCC och dokumenterar då sin verksamhet enligt bland annat Competence Framework).

Slutsats
Som coach och/eller mentor kan vi genom induktiva argument visa att det är rimligt att dra slutsatsen att resultat hos kunder och klienter har ägt rum tack vare våra arbetsmetoder och verktyg. I vårt yrke är därmed erfarenhet att ses som en form av evidens.

Bodil Dahlgren, Light Perspective - medlem i EMCC

0 kommentarer:

Skicka en kommentar

 

Medlemskap i EMCC

Ansök om medlemskap och ta del av alla förmåner som det medför. Fyll i din intresseanmälan här.

EQA och EIA

Kvalitetskontroll av utbildningar i coaching och mentorskap samt Certifiering av coacher och mentorer. Läs mer här.